Header

 

นโยบายและแผน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 2

เมื่อวานนี้ 11

สัปดาห์นี้ 90

เดือนนี้ 29

ทั้งหมด 71906

Currently are 14 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุู่ที่ 11 บ้านส้มโฮง สายประปาหมู่บ้าน  คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาถมดินบ่อขยะ (ป่าสาธารณประโยชน์) หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาถมดินบ่อขยะ (ป่าสาธารณประโยชน์) หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง  คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาถมดินบ่อขยะ (โคกเหล่าบักโส) บ้านโสกบก หมู่ที่ 4 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาถมดินบ่อขยะ (โคกเหล่าบักโส) หมู่ที่ 4  คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาถมดินบ่อขยะ (โคกกลาง) บ้านคูณ หมู่ที่ 7,8  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาถมดินบ่อขยะ (โคกลาง) บ้านคูณ หมู่ที่ 7,8 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการก่อสร้างถนนดิน สายที่นานางเรือนทอง - บ้านจอก อำเภอนาโพธิ์ บ้านหนองบัวรอง ม.10 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคูณ หมู่ที่ 7,8 ระบบกรองน้ำผิวดิน 10 ลบ.ม./ชม. คลิกที่นี่่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านคูณ จากบ้านนายอดุลย์ถึงหนองคูณ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโสกบก หมู่4 ระบบกรองน้ำผิวดิน10ลบ.ม/ชม. คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านหนองบัวตะใกล้ หมู่ที่ 2  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน  บ้านหนองบัวตะใกล้ หมู่ที่ 2 คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (หลังคาคลุมสนามเด็กเล่น+ติดตั้งผนังห้องเรียน) คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (หลังคาคลุมสนามเด็กเล่น+ติดตั้งผนังห้องเรียน) คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ (ระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวรอง สายบ้าน ผอ.ประหยัดถึงบ้านนางเสาร์ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ (ระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวรอง สายบ้าน ผอ.ประหยัดถึงบ้านนางเสาร์ คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่นานายไสว - ถนน ทล 2061 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3  คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางแบบปรับปรุงโรงจอดรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า คลิกที่นี่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 2061 - บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 2061 - บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกที่นี่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขุดลอกหนองรังกา หมู่ที่ 11 บ้านส้มโฮง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขุดลอกสระสี่เหลี่ยม ม.2 บ้านหนองบัวตะใกล้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกที่นี่

ประกาศชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระสี่เหลี่ยม ม.2 บ้านหนองบัวตะใกล้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกที่นี่

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเเบบถูกหลักสุขาภิบาล บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเเบบถูกหลักสุขาภิบาล บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ผอ.สุขุม - ที่นานางอุดม บ้านหนองบัวรอง ม.1 คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองสิม - สี่แยกบ้านเก่า บ้านหนองบัวตะใกล้ ม.2 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองสิม - สี่แยกบ้านเก่า บ้านหนองบัวตะใกล้ คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นานายณรงค์ - โคกเหล่าบักโส บ้านโสกบก ม.4 คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยาง - บ้านนางสายหยุด พลดงนอก บ้านสระแก้ว ม.6 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยาง - บ้านนางสายหยุด พลดงนอก บ้านสระแก้ว ม.6 คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคูณ - ประปาหมู่บ้าน บ้านคูณ ม.7  คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดจอมวารี - ประปาหมู่บ้าน บ้านคูณ หมู่ที่ 8 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดจอมวารี - ประปาหมู่บ้าน บ้านคูณ หมู่ที่ 8 คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจำปี ตาลไธสง - หนองสระแก บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 12 คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสัว โตไธสง - บ้านนายเรียน ป้องไธสง  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสัว โตไธสง - บ้านนายเรียน ป้องไธสง คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำประปา (แบบผิวดินขนาดกลาง) บ้านหนองบัวรอง ม.10 คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านโสกบก - หนองโน บ้านโสกบก หมู่ที่ 4 คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบหนองตาหล่อม บ้านดอนกลาง ม.3 คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบปาปาหมู่บ้าน บ้านแฮด ม.5 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแฮดและหมู่ที่ 11 บ้านส้มโฮง คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายทางศาลาประชาคม - ถนน ทล.2061 บ้านส้มโฮง ม.11 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายทางศาลาประชาคม - ถนน ทล.2061 บ้านส้มโฮง ม.11  คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน สายที่นานายประเสริฐถึงที่นานางเรืองศรี บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 6 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดิน สายที่นานายประเสริฐถึงที่นานางเรืองศรี บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 6 คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอนุชิต ถึง ประปาหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายอนุชิต ถึง ประปาหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง 2061 ถึง วัดจอมวารี บ้านคูณ หมู่ที่ 8 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง 2061 ถึง วัดจอมวารี บ้านคูณ หมู่ที่ 8 คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บรถ. 120-020 จากสายบ้านคูณ ถึงบ้านหนองเปล่ง อำเภอหนองสองห้อง คลิกที่นี่

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบบ่อบาดาล กทอ 64-07-0701 จำนวน 4 ระบบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพักสายรอบหมู่บ้านทิศใต้ บ้านแฮด หมู่ที่ 5 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาจ้างราคากลางก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพักสายรอบหมู่บ้านทิศใต้ บ้านแฮด หมู่ที่ 5 คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโสกบก - บ่อขยะ (วัดบูรพาธรรม) บ้านโสกบก หมู่ที่ 4 คลิกที่นี่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสามแยก ทล. 2061 ถึง หนองหอย บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 6  คลิกที่นี่

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

Tel/Fax :  044-666648-9