Header

 

นโยบายและแผน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 5

สัปดาห์นี้ 1

เดือนนี้ 6

ทั้งหมด 74389

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข่าวกิจกรรม

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ มอบบ้านผู้สูงอายุโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565

96301

96305

96248

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

LINE ALBUM โครงการเศรษฐกิจฐานราก ๒๒๐๒๒๓ 2LINE ALBUM โครงการเศรษฐกิจฐานราก ๒๒๐๒๒๓ 5

LINE ALBUM โครงการเศรษฐกิจฐานราก ๒๒๐๒๒๓ 44LINE_ALBUM_โครงการเศรษฐกิจฐานราก_๒๒๐๒๒๓_161.jpg

LINE ALBUM โครงการเศรษฐกิจฐานราก ๒๒๐๒๒๓ 69LINE_ALBUM_โครงการเศรษฐกิจฐานราก_๒๒๐๒๒๓_75.jpgLINE ALBUM โครงการเศรษฐกิจฐานราก ๒๒๐๒๒๓ 141LINE ALBUM โครงการเศรษฐกิจฐานราก ๒๒๐๒๒๓ 170

 

 

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

 

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพุทไธสง ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ตามโครงการ "สัคว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" 64 3   64 27

64 14  64 20

64 10   64 3

64 7   64 27

โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพตำบลบ้านเป้า ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้จัดโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพตำบลบ้านเป้า ประจำปี 2564 เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ยเคมี และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน

LINE ALBUM 2564 203 LINE ALBUM 2564 205

LINE ALBUM 2564 191     LINE ALBUM 2564 186

LINE ALBUM 2564 176    LINE ALBUM 2564 163

LINE ALBUM 2564 161      LINE ALBUM 2564 158

LINE ALBUM 2564 47      LINE ALBUM 2564 36

LINE ALBUM 2564 143       LINE ALBUM 2564 116

LINE ALBUM 2564 113       LINE ALBUM 2564 66

LINE ALBUM 2564 48        LINE ALBUM 2564 36

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนภายในตำบล ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - วันที่ ๒ เดือน เมษายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนภายในตำบล ประจำปี ๒๕๖๔ "หลักสูตรการแปรรูปผ้า"ขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งในอาชีพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดหมู่รอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

Tel/Fax :  044-666648-9