Header

 

นโยบายและแผน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 5

สัปดาห์นี้ 1

เดือนนี้ 6

ทั้งหมด 74389

Currently are 13 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า

 

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ 

ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

147862

147822

147868.jpg

147874

147882

147884

147907

147875

ลานกีฬาที่ให้ประชาชนไ้ด้ใช้ในการออกกำลังกาย

ลานกีฬาที่ให้ประชาชนไ้ด้ใช้ในการออกกำลังกาย

1              22

31              44 

61               98
 S 41181194              S 41181191

99        31

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565

 

10209.jpg

 

373910

 

373915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการแก้ปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.)

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ้าน นำโดย ท่านนายอลงกต  เดือนไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

นางฉวีวรรณ  อุดไธสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือครัวเรือน TPMAP ปี 2565 (มอบถุงยังชีพ)

134920

134933

 

134931

134917

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2564

 เมื่อว้นที 31 มีนาคม 2565 อบต.บ้านเป้าได้จัดโครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564

เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนและผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมยินดีกับบุตรหลาน

 

S 34750484      S 34750481

S 34750483      S 34750480

S 34750478      S 34750486

หมวดหมู่รอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

Tel/Fax :  044-666648-9