Header

 

นโยบายและแผน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 2

เมื่อวานนี้ 5

สัปดาห์นี้ 2

เดือนนี้ 7

ทั้งหมด 74390

Currently are 15 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประจำตำบลบ้านเป้า ประจำปี พ.ศ. 2565

ภาพกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประจำตำบลบ้านเป้า ประจำปี พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสุวรรณาราม

LINE ALBUM 65 43     LINE ALBUM 65 64

LINE ALBUM 65 2    LINE ALBUM 65 11

LINE ALBUM 65 8     LINE ALBUM 65 12

LINE ALBUM 65 10        LINE ALBUM 65 75

 

โครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า

ได้จัดกิจกรรมโครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า "วัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร"

ณ โดมโรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

155494

155520

155504

156459

156467

159458

159463

159465

155509

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นำโดย นายอลงกต เดือนไธสง นายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านเป้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านเป้า ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัด กิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ หนองรังกา บ้านส้มโฮง หมู่ที่ 11 เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

          3.1 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

          3.2 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร

          3.3 เพื่อความจงรักความสมัครสมานสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทำ”ของพี่น้องชาวตำบลบ้านเป้า  ข้าราชการ  ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและกลุ่มมวลชนต่างๆ

           3.4  ลดสภาวะโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติ

               

               

              

           

              

        

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนภายในตำบล "หลักสูตร การทำผ้าพิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติ"

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนภายในตำบล

"หลักสูตรทำผ้าพิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติ"  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

 

159109.jpg

 

159163

 

 

 

 

 

 

โครงการวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต 12 คอง 14) ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต 12 คอง 14) ประจำปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าร่วมกับอำเภอพุทไธสงได้จัดงานโครงการวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต 12 คลอง 14)  ประจำปี พ.ศ. 2565

ขึ้นในวันที่  22-23 กรกฎาคม พ.ศ.  2565   ณ  สนามกีฬาโรงเรียนวัดหงษ์  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย  

LINE ALBUM 65 220801 427   LINE ALBUM 65 220801 426LINE ALBUM 65 220801 388   LINE ALBUM 65 220801 389     LINE ALBUM 65 220801 428   LINE ALBUM 65 220801 432LINE ALBUM 65 220801 398   LINE ALBUM 65 220801 401

 

หมวดหมู่รอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

Tel/Fax :  044-666648-9