Header

 

นโยบายและแผน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 25

เมื่อวานนี้ 22

สัปดาห์นี้ 67

เดือนนี้ 372

ทั้งหมด 70218

Currently are 12 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565

109618

10978310209.jpg

109614109611

 

 

 

109753109758

 

 

1023110346

1031710311

10978510304

1031410312

109736109758

109725109747

 

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2564

 เมื่อว้นที 31 มีนาคม 2565 อบต.บ้านเป้าได้จัดโครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564

เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนและผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมยินดีกับบุตรหลาน

 

S 34750484      S 34750481

S 34750483      S 34750480

S 34750478      S 34750486

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

LINE ALBUM โครงการเศรษฐกิจฐานราก ๒๒๐๒๒๓ 2LINE ALBUM โครงการเศรษฐกิจฐานราก ๒๒๐๒๒๓ 5

LINE ALBUM โครงการเศรษฐกิจฐานราก ๒๒๐๒๒๓ 44LINE_ALBUM_โครงการเศรษฐกิจฐานราก_๒๒๐๒๒๓_161.jpg

LINE ALBUM โครงการเศรษฐกิจฐานราก ๒๒๐๒๒๓ 69LINE_ALBUM_โครงการเศรษฐกิจฐานราก_๒๒๐๒๒๓_75.jpgLINE ALBUM โครงการเศรษฐกิจฐานราก ๒๒๐๒๒๓ 141LINE ALBUM โครงการเศรษฐกิจฐานราก ๒๒๐๒๒๓ 170

 

 

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ มอบบ้านผู้สูงอายุโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565

96301

96305

96248

โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพตำบลบ้านเป้า ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้จัดโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพตำบลบ้านเป้า ประจำปี 2564 เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ยเคมี และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน

LINE ALBUM 2564 203 LINE ALBUM 2564 205

LINE ALBUM 2564 191     LINE ALBUM 2564 186

LINE ALBUM 2564 176    LINE ALBUM 2564 163

LINE ALBUM 2564 161      LINE ALBUM 2564 158

LINE ALBUM 2564 47      LINE ALBUM 2564 36

LINE ALBUM 2564 143       LINE ALBUM 2564 116

LINE ALBUM 2564 113       LINE ALBUM 2564 66

LINE ALBUM 2564 48        LINE ALBUM 2564 36

 

หมวดหมู่รอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

Tel/Fax :  044-666648-9