Header

 

นโยบายและแผน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 7

สัปดาห์นี้ 16

เดือนนี้ 336

ทั้งหมด 73026

Currently are 14 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจาปี ๒๕๖๒ คลิ๊กที่นี่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนภายในตาบล ประจำปี ๒๕๖๒ การฝึกอาชีพทอพรหมเช็ดเท้า คลิ๊กที่นี่
โครงการจัดงานประเพณีวิถีอีสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2563 คลิ๊กที่นี่

โครงการการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 คลิ๊กที่นี่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 คลิ๊กที่นี่

              เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าสมัยสามัญ สมัยแรก    ครั้งที่ 1/2565 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าเป็นการ เป็นการประชุมสภาเพื่อเสนอญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ทั้งนี้ได้เชิญ หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกองทุกกอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมสภาครั้งนี้ด้วย ร่วมวางแผนร่วมดำเนินการและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆของแต่ละหมู่บ้าน

2565 1       2565 2

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2565 โดยมีนายอลงกต  เดือนไธสง  นายกองค์การบริหารส่วนตบลบ้านเป้า เป็นประธานเปิดโครงการ มีประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากนี้ โครงการนี้เป็นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำตระกร้าสานเชือก เพื่อให้ประชาชนได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไป

 

       ด้วย  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ดำเนินการรณรงค์และการบริหารจัดการขยะ  ประจำปี 2566  โดยมี โดยมีนายอลงกต  เดือนไธสง  นายกองค์การบริหารส่วนตบลบ้านเป้า เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่  7 - 15  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน  และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ  รู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน

S 4096010

 

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายอลงกต  เดือนไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานพิธีจัดงาน  โดยมีนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ตำบลบ้านเป้า ทั้ง 3 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก

 

  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

Tel/Fax :  044-666648-9