Header

 

นโยบายและแผน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 5

สัปดาห์นี้ 1

เดือนนี้ 6

ทั้งหมด 74389

Currently are 8 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประกาศ นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า คลิ๊กที่นี่

ประกาศ นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 2564  คลิ๊กที่นี่

ประกาศ นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 2565  คลิ๊กที่นี่

timeline 20210928 100821au7

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายอลงกต  เดือนไธสง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเด็น 1 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3 การกำหนดนโยบาย no gift policy ไปสู่การปฏิบัติ 4 การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 กำหนดมาตรการเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ 6 กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

ในการนี้  นายอลงกต  เดือนไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ระบุว่าการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบยิ่งขึ้น / ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายอลงกต  เดือนไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นางกลณีย์ บุญเพ็ชร นายสิทธิ์  ตุ้มไธสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และนางฉวีวรรณ  อุดไธสง ปลัด อบต.บ้านเป้า สมาชิกสภา อบต. กำนันตำบลบ้านเป้า ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเป้าได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่่าเฉลิมพระเกียรติ ที่หนองรังกา หมู่ที่ 4 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในเขตตำบลบ้านเป้า

  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

Tel/Fax :  044-666648-9