Header

 

นโยบายและแผน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 7

สัปดาห์นี้ 16

เดือนนี้ 336

ทั้งหมด 73026

Currently are 15 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิ๊กที่นี่

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิ๊กที่นี่

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ คลิ๊กที่นี่

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  คลิ๊กที่นี่
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  คลิ๊กที่นี่
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คลิ๊กที่นี่
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)  คลิ๊กที่นี่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

Tel/Fax :  044-666648-9